Je privacy heeft de hoogste prioriteit voor Bynder. Om deze reden hebben we uitgebreide veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd ter bescherming van je gegevens.

De huidige Europese databeschermingswetten stammen, op enkele kleine wijzigingen na, uit 1995. Op dit moment wordt besproken hoe deze wetten kunnen worden aangepast aan de huidige situatie.

De huidige Europese databeschermingswet (95/46/EG) werd geïntroduceerd in 1995. Deze wet dient ter bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. De wet omschrijft de minimale standaarden voor alle Europese lidstaten en moest door elke lidstaat omgezet worden in een nationale wet. Hierdoor heeft iedere lidstaat van de Europese Unie een eigen data beschermingswet.

De wet is gebaseerd op 9 pijlers. De belangrijkste pijler voor Bynder is de vertrouwelijkheid en veiligheid bij het verwerken van je data. De wet schrijft voor dat de verantwoordelijke partij passende maatregelen moet nemen tegen onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbevoegde wijzigingen, onrechtmatige verspreiding of onbevoegde toegang.

Momenteel is er een debat gaande binnen het Europees Parlement om de huidige Europese databeschermingswet te hervormen. De hervorming is bedoeld om de bescherming van data binnen Europa te versterken en de regels aan te passen aan de huidige digitale situatie. De Europese Commissie is voornemens om de bestaande Europese- en nationale wetgeving samen te voegen.

De belangrijkste eisen aan de hervorming zijn:

  • De rechten van betrokken personen moeten worden versterkt. Met name het recht om vergeten te worden en een uitgebreid verbod op de overdracht van gegevens (met name aan het buitenland).
  • Profilering moet onder voorbehoud van toestemming van de betrokkenen worden geplaatst.
  • Datalekken moeten bestraft kunnen worden met een boete van maximaal 5% van de wereldwijde omzet van het bedrijf in kwestie.
  • Bedrijven die data van meer dan 5.000 personen per jaar verwerken moeten een ‘Data Protection Officer’ aanwijzen.

De serverparken van onze partner, Amazon Web Services (AWS), bieden uitgebreide beveiligingsmaatregelen voor Bynder en je data. Het datacenter van AWS werkt met geavanceerde elektronische bewaking en multi-factor toegangscontrole systemen. Daarnaast zorgen werkomgeving monitoring systemen ervoor dat de effecten van onderbrekingen geminimaliseerd worden. De AWS infrastructuur biedt optimale beschikbaarheid, terwijl data volledig beschermd en geïsoleerd zijn.

Al het in- en uitgaande verkeer via Amazon Web Services geschiedt via een veilige SSL verbinding, waarbij telkens een unieke sleutel gebruikt wordt. Alle AWS data zijn daarnaast fysiek beschermd in Amazon’s data centers.

Voor onafhankelijke beoordeling van de veiligheid is AWS getoetst aan de ISO 27001-certificering. Daarnaast is AWS ook onderworpen aan checks volgens de standaard van de credit card industrie (DSS / PCI) als een Level 1 dienstverlener.